Ingen köper BMW av en slump. Det är ett medvetet val, ett resultat av en dröm. Inte heller finns det någon som jobbar för BMW av en händelse.Du vill mer. Och du vill omge dig med andra människor som vill mer. Välkommen.

EN KARRIÄR SOM GER LITE MER

Tack för att du tar dig tid att lära känna oss bättre, jag hoppas vi överraskar dig positivt och att du snart väljer någon av våra återförsäljare som din nästa arbetsgivare. Och att de väljer dig.

Att representera BMW är inte vilket jobb som helst. Oavsett vilken roll du har är det hos oss du kan förverkliga dina ambitioner om att ständigt bli bättre. Du har duktiga kollegor att luta dig mot på vägen, men som också kräver din hjälp när det behövs. Du blir en del av det lag som inte bara är stolta över sina bilmärken, men också jobbet de utför varje dag. Så om du vill något mer med ditt liv gör du klokt i att träffa oss. Här kommer ditt jobb ge dig något mer, inte mindre. En karriär till exempel.

Vi säljer premiumprodukter och förstklassiga upplevelser, vi är genomtänkta i minsta detalj. Våra kunder kommer till oss med höga förväntningar och ett förtroende. Det är upp till oss att motsvara det, och med stolthet föra vårt ingenjörsarv vidare och leverera fläckfritt genom ett helt bilägande. Vi förväntar oss lika mycket av dig som kunderna gör av oss. Det är så vi bygger långvariga relationer.

En karriär inom BMW är mer än att arbeta för ett anrikt varumärke. Det handlar om kunskap och strävan efter utveckling, kvalitet och förändring. Att vara på väg. Att dela glädje och mål med inspirerade människor drivna av innovation och nyfikenhet. Som utmanar existerande teknik och strävar efter en högre och hållbar standard.

Team BMW Group

MER. INTE MINDRE.

På BMW har vi länge jobbat målmedvetet med att förbättra och förfina vår teknologi, våra bilar och vår kundupplevelse. Att ge kunden det vi själva vill ha. Att förtjäna kundens respekt och lojalitet. Det är inget som görs över en natt. Det tar tid, och det måste göras hela tiden.

BMW är idag världens ledande premiumvarumärke för bilar, och självklart vill vi också vara världens ledande varumärke för ambitiösa, begåvade, öppensinnade, kreativa och medmänskliga talanger. Med insikt om att karriär och pengar alltid kommer att vara viktigt för en upprätthålla en viss önskvärd standard, ser vi att betydelsen av värderingar, utveckling och livskvalitet seglar upp som viktiga frågor för moderna människor. Moderna människor som vet att det vi säger och det vi gör stämmer överens. Ärliga löften, fullkomliga leveranser.

För att vi ska fortsätta utvecklas framgångsrikt investerar vi i det viktigaste som finns – människor som gör BMW bättre – och skapar mål och värdegemenskap som bidrar till en engagerad och positiv företagskultur. Vi lever som vi lär och strävar efter den fulländade upplevelsen. Som biltillverkare. Som arbetsgivare.

Vi vill ha mer glädje. Inte mindre. Vi vill ha mer ambition, stolthet, laganda. Inte mindre. Vi vill ha mer kamratskap, upptäckarglädje, inspiration, uppmärksamhet och medvetenhet. Inte mindre. Och vi vill ha dig. Vi nöjer oss nämligen inte med mindre.

 

BMW ÄR DIN HÅLLBARE VÄN

Framgång skapas av människor, för människor. För att det ska hända behövs ett fungerande samhälle och en trivsam miljö att leva i. Därför tar vi vårt ansvar. Ett ansvar som kommer av övertygelse och våra egna intressen. Nu och imorgon.

Vi vet att hållbarhet är att investera i framtiden, med vårt helhetsperspektiv utelämnas ingen del av verksamheten. För att försäkra oss om att den är djupt förankrat i vår kultur och  praktiseras av våra medarbetare tillämpar vi hållbarhetstanken i alla delar av värdekedjan: design, teknisk innovation, materialval, energiförsörjning, tillverkning, you name it – den går igen i allt vi gör. Med vår Efficient Dynamics-teknologi har vi minskat koldioxidutsläppen från våra motorer med upp till 50%, vi använder förnybar energi i form av vindkraft i flera av våra fabriker och vårt långsiktiga mål är att 100% av BMWs energibehov ska täckas av förnybara energikällor. Våra designers och produktionsingenjörer undersöker inte bara nya material, utan tittar även på ursprung. Frågan vi alltid ställer oss: ”Är det miljömässigt försvarbart? Kan vi göra det ännu bättre? Kan vi hitta en ny eller bättre lösning?”

Vår hållbarhetsfilosofi möter dig därför från dag ett. BMW har under många år varit topprankat i alla de större sammanhangen; vi har hamnat etta på Dow Jones Sustainability Index flera år i rad, vilket vi ser som ett bevis på att vi är på rätt väg.Vi vill ta hänsyn till de intressen som ligger nära den generation som ska utveckla BMW i framtiden, men som också ska ärva den planet som vi lämnar efter oss.  Att nå hela vägen fram är avgörande för vår fortsatta framgång och tillväxt, men framförallt för de människor – anställda och kunder – som vi möter dagligen. Välkommen till BMW Group.