Om du inte vet var du ska leder alla vägar dit. Ditt jobb är en stor del av ditt liv, och därför viktigt. Vi vill ge dig alla förutsättningar att lyckas, vi vill motsvara dina förväntningar. Vi vill gärna höra var du är på väg. Förhoppningsvis mot samma mål som oss.

VÅR REKRYTERINGSPROCESS

Att hitta rätt person är själva kärnan i en rekrytering, och det är ett arbete som vi tycker är väldigt roligt och som vi av erfarenhet vet att vi är bra på.

När du söker en tjänst till någon av BMW och MINI’s återförsäljare vill vi att du som kandidat blir professionellt bemött, får rätt information och blir korrekt bedömd av våra rekryteringskonsulter. För att säkerställa det krävs en strukturerad urvalsmetod.

Den första kontakten för oss med dig som kandidat är ofta ditt CV och personliga brev och vi läser kontinuerligt alla ansökningar som kommer in. Går du man sedan vidare i processen väntar olika urvalsmoment såsom videointervjuer, personliga intervjuer, arbetspsykologiska tester, referenstagning och för slutkandidaterna till några av våra tjänster även en simuleringsövning.

Rekryteringsprocessen (se bild nedan) beskriver i vilken ordning vi genomför de olika urvalsstegen.

Vårt sätt att arbeta med urval och bedömning av kandidater grundar sig på forskningsresultaten från Fem-faktor-modellen som är vedertagen vid personbedömning.

Rekryteringsprocessen tar ungefär 6-8 veckor och du får information från oss såväl när du ansöker till en tjänst som när du går vidare i vårt urval. De kandidater som inte gick hela vägen denna gång kommer att få ett tack-brev med information om att tjänsten är tillsatt.